ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Telefon Rehberi

TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI

GÖREV / ÜNVAN
AD SOYAD
NUMARA
AÇIKLAMA
ANABİLİMDALI BAŞKANLIĞI
ANABİLİMDALI SEKRETERLİĞİ
54281
Merkez Lab. Sek.
Sekreterlik
53930
Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Esma GÜR
53911
Öğretim Üyesi
Prof Dr. Melahat DİRİCAN
53912
Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Zehra SERDAR
53914
Öğretim Üyesi
Prof.Dr .Yeşim ÖZARDA İLCOL
53917
Öğretim Üyesi
Prof Dr. Emre SARANDOL
53916
Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Arzu YILMAZTEPE ORAL
53921
Merkez Lab.
Baştekniker
53929
Merkez Lab.
Doktor Odası
53915
Merkez Lab.
Asistan Odası
53941
Merkez Lab.
Rutin
53933
Merkez Lab.
Hemotoloji Odası
53934
Merkez Lab.
Metabolizma Lab.
53942
Merkez Lab.
İlaç Düzeyi
53943
Merkez Lab.
Sonuç Alma
53937
Merkez Lab.
Ofis
53947
Merkez Lab.
1.Kat Alerji ve Hormon Lab. Test
53944
Personel Odası
53948
Acil Lab.
53283