ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Telefon Rehberi

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI

GÖREV / ÜNVAN
AD SOYAD
NUMARA
AÇIKLAMA
İÇ DENETİM SEKRETERLİĞİ
ZÜBEYDE SOĞUÇAK
294 24 90
İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKAN
OSMAN METİNDOĞAN
294 01 63
İÇ DENETÇİ
294 04 08
İÇ DENETÇİ
ERCAN SONGUR
294 01 64
İÇ DENETİM
294 01 62
İÇ DENETİM
294 28 98