ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Telefon Rehberi

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI

GÖREV / ÜNVAN
AD SOYAD
NUMARA
AÇIKLAMA
A.D.Sekreterliği
Sekreterlik
52841
Rapor Sekreterliği
Sekreterlik
52840
Randevu Kayıt
52838
BIM
52845
Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Kemal DURAK
52811
Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Bartu SARISÖZEN
52814
Öğretim Üyesi
PROF. Dr. Sadık BILGEN
52821
Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Burak AKESEN
52823
Öğretim Üyesi
Doç.Dr.Teoman ATICI
52822
ÖĞRETİM ÜYESİ
doç.DR. Gökay Eken
52805
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
DR.CENK ERMUTLU
52816
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
DR.ALİ ERKAN YENİGÜL
52818
Poliklinik Hemş.Deski
52850
Poliklinik 1
52851
Poliklinik 2
52852
Poliklinik 3
52853
El Cerrahisi Poliklinik
52855
OMUZ POLİKLİNİĞİ
52849
Artro Plastik Muayene Odası
52848
POLİKLİNİK TOPLANTI ODASI
52847
Klinik
A.D.Başhemşiresi
52861
Klinik
Hemşire Deski
52860-52867
Klinik
Doktor Odası
52863
Klinik
BIM
52865
Ameliyathane
50689-50690
Ameliyathane
50671