ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Telefon Rehberi

REKTÖRLÜK ÖZEL KALEM

GÖREV / ÜNVAN
AD SOYAD
NUMARA
AÇIKLAMA
REKTÖR SEKRETERİ
B. YILDIZHAN KARA
294 00 11
ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ
HAKAN AYDIN
294 00 10
ÖZEL KALEM FAKS
294 00 41
MAKAM GÜVENLİK
294 00 39