ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Telefon Rehberi

KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI

GÖREV / ÜNVAN
AD SOYAD
NUMARA
AÇIKLAMA
A.D.Sekreterliği
Sekreterlik
51640
A.D.Sekreterliği
Sekreterlik
51641
Poliklinik Kayıt
51639
ÖĞRETİM ÜYESİ
Prof.Dr.ALPARSLAN BİRDANE
51611
A.D.Sekreterliği
Rapor Sekreterliği
51649
Öğretim Üyesi
Prof Dr. Ali AYDINLAR
51601
Öğretim Üyesi
Prof.Dr.Osman Akın SERDAR
51613
Öğretim Üyesi
Prof.Dr.Sümeyye GÜLLÜLÜ
51614
Öğretim Üyesi
Prof.Dr.Dilek YEŞİLBURSA
51615
Öğretim Üyesi
Prof.Dr.Bülent ÖZDEMİR
51617
Öğretim Üyesi
PROF.DR.MUSTAFA YILMAZ
51612
Öğretim Üyesi
Prof.Dr.Tunay ŞENTÜRK
51664
Poliklinik
Eko 1
51631
Poliklinik
Eko 2
51632
Poliklinik
Eko 3
51633
Poliklinik
Lipid
51634
Poliklinik
EKG
51635
Poliklinik
Aritmi
51636
Poliklinik
PC Odası
51644
Poliklinik
Kapak Hast.Polikliniği
51637
Poliklinik
BIM
51645
Poliklinik
Muayene Odası
51630
Poliklinik
Poliklinik 1
51646
Poliklinik
Poliklinik 2
51647
Poliklinik
Poliklinik 3
51648
Poliklinik
Fax
51628
Hemodinami
Sekreterlik
51651
Hemodinami
Sorumlu Hemşire Odası
51652
Hemodinami
Servis
51658
Hemodinami
Servis
51694
Hemodinami
Dinlenme Odası
51650
Hemodinami
Anjio Laboratuvarı
51653
Hemodinami
Öğretim Üyesi Odası
51654
Hemodinami
EFOR Odası
51655
Hemodinami
Holter Odası
51656
Hemodinami
Holter Tılt Odası
51657
Hemodinami
Arşiv
51659
Hemodinami
Fax
51629
Hemodinami
Toplantı Odası
51670
Klinik
A.D.Başhemşiresi
51661
Klinik
Hemşire Deski
51660
Klinik
Hemşire Deski
51667
Klinik
Asistan Odası
51662
Klinik
Asistan Odası
51666
Klinik
BIM
51665
Klinik
Toplantı Odası
51668
Klinik
Klinik Muayene Odası
51669
Klinik
İntörn Doktor Odası
51671
Yoğun Bakım
51696
Yoğun Bakım
51697
Hasta Odaları
51672-91