ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Telefon Rehberi

DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV / ÜNVAN
AD SOYAD
NUMARA
AÇIKLAMA
İşletme Müdürü V.
Fahri DURMAZ
54171
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
54183
Satın alma Doğrudan Temin Birimi
54176-78
Mobil
Satın alma Doğrudan Temin Birimi
54177
Satın alma Doğrudan Temin Birimi Faks
54197
Faks
54179-54196
Satınalma İhale Birimi
54172-74
Satınalma İhale Birimi Salon
54175
Satınalma İhale Birimi
54198
Satınalma İhale Birimi Faks
54199
Satın Alma Gerçekleştirme 1
54194
Satın Alma Gerçekleştirme 2
54195
Satın Alma Gerçekleştirme 3
54193
DSİ Müdürlüğü
Muhasebe Bürosu
54180
DSİ Müdürlüğü
İdari Hizmetler Bürosu
54181
DSİ Müdürlüğü
SUBE MÜDÜRÜ
54182
DSİ Müdürlüğü
D.Serm.Performans Valdet KASRAT
54184
DSİ Müdürlüğü
Faks
54185
DSİ Müdürlüğü
Muhasebe Bürosu
54186
Evrak Kayıt
DSİ Müdürlüğü
54188