ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Telefon Rehberi

HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI

GÖREV / ÜNVAN
AD SOYAD
NUMARA
AÇIKLAMA
A.D.Sekreterliği
Mukadder EKİN
54281
Öğretim Üyesi
prof. Dr.Alparslan TÜRKKAN
54261
Öğretim Üyesi
Prof. Dr.Kayıhan PALA
54263
ASİSTAN ODASI 1
54271
ASİSTAN ODASI 2
54265
ASİSTAN ODASI 3
54283