ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Telefon Rehberi

HASTANE GÜVENLİK HİZMET NOKTALARI

GÖREV / ÜNVAN
AD SOYAD
NUMARA
AÇIKLAMA
Hastane Güvenlik Sorumlusu
50155
Kamera Merkezi
50157
Kanmerkezi Giriş Güvenlik
50159
Acil Güvenlik
50244
Poliklinik Güvenlik
50245
Klinik Güvenlik
50246
Guvenlik Gece Bekçisi
50127 / 50128
Polis
50243
Acil Triaj Noktası
53235
Yazılım : © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Coşkun KAZANCI
coskunkazanci@uludag.edu.tr