ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Telefon Rehberi

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

GÖREV / ÜNVAN
AD SOYAD
NUMARA
AÇIKLAMA
Yönetici Sekreteri
Mine ASLANGİRİ
42400-42401
Müdür
Prof. Dr. ALİ AYDOĞDU
42402
Müdür Yardımcısı
Doç. Dr. HAKAN SALÇI
42403
Müdür Yardımcısı
Doç. Dr. AYSEL ÖZDEMİR
42403
Enstitü Sekreteri
Şükran MERCAN MİSÇİ
42405-42415
Yazı İşleri Şef
Emine ÖZGÜRGEN
42407
Öğrenci İşleri
Ertuğrul YAPAR
42409
Mali İşler
SERKAN YILDIRIM
42412
Personel İşleri
Üzeyir PALABIYIK
42411
Yazı İşleri
GAMZE SÜVARİ
42413
Danışma
Nusret MÜSLİM
42417
Çay Ocağı
42418
MALİ İŞLER
Mine ASLANGİRİ
42400
Yazılım : © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Coşkun KAZANCI
coskunkazanci@uludag.edu.tr