ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Telefon Rehberi

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

GÖREV / ÜNVAN
AD SOYAD
NUMARA
AÇIKLAMA
Yönetici Sekreteri
Gamze SÜVARİ
42400-42401
Müdür
Prof. Dr. ALİ AYDOĞDU
42402
Müdür Yardımcısı
Doç. Dr. Nazmiye GÜNEŞ
42403
Müdür Yardımcısı
Doç. Dr. Neriman AKANSEL
42406
Enstitü Sekreteri
Şükran MERCAN MİSÇİ
42405-42415
Yazı İşleri
Emine ÖZGÜRGEN
42407
Öğrenci İşleri
Gönül IŞIK
42408
Öğrenci İşleri
Ertuğrul YAPAR
42409
Mali İşler
42410
Mali İşler
42412
Personel İşleri
Üzeyir PALABIYIK
42411
Evrak Kayıt
42413
Ayniyat
42414
Arşiv
42416
Danışma
Nusret MÜSLİM
42417
Çay Ocağı
42418
Yazılım : © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Coşkun KAZANCI