ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Telefon Rehberi

REKTÖRLÜĞE BAĞLI BÖLÜMLER

GÖREV / ÜNVAN
AD SOYAD
NUMARA
AÇIKLAMA
Hasan ORUC
40455
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölüm Başkanı
Yard. Doç. Dr. Sezai SEVİM
41858
Bölüm Başkan Yardımcısı
İsmail ARSLANHAN (Mali İşler)
42994
Bölüm Başkan Yardımcısı
Dr. Mine ERSEVİNÇ (Eğitim-Öğretim)
41036
Evrak Kayıt /İletişim
42939
Faks
Aysel KIYGI
40929
Personel
Muzaffer DEMİRCİ
40247
TAHAKKUK
42821
Öğrenci İşleri (Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili)
DİLEK KUTLU
40248
Öğrenci İşleri (Güzel Sanatlar, Beden Eğitimi) / Ayniyat
Nurdan ÖZCAN
42820
Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Okutmanları Odası
Dr.Halit EKEN-Dr.-Dr.Turgay AKKUŞ-Dr Nursal KUMAŞ-Dr.Hasan ÜNLÜ-Okut.Gürhan KORKMAZ
41914
Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Okutmanları Odası
Hacer KARABAĞ
41036
ÖĞRETİM ÜYESİ/DOÇ.DR.
Sadettin EĞRİ
41816
Türk Dili Bölüm Başkan Yardımcısı
Gülnaz BERBEROĞLU -Berrin SARITUNÇ
40248
Türk Dili Okutmanları Odası
Dr.Sacit AYHAN-Meral GÜLLÜLÜ-Harun BİLHAN-Nurhan ÇOLAK
42920
Türk Dili Okutmanları Odası
H.Mahru SAKARYA-Emel ENKİN-Handan AYANGİL-Seher ÖZKÖK
42920
Güzel Sanatlar Bölüm Başkanı
Yard.Doç.Dr. Doğan YAVAŞ
41882
ÖĞRENCİ İŞLERİ
ELİF KAPLAN
55328
Güzel Sanatlar Bölüm Başkan Yardımcısı
Ayfer ÖLMEZ
42820
İsmail Naci ZEYREK
42820
Beden Eğitimi Bölüm Başkanı
Doç.Dr.Şenay ŞAHİN
42820
DR
TURGAY AKKUŞ
42994
Yazılım : © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Coşkun KAZANCI
coskunkazanci@uludag.edu.tr