ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Telefon Rehberi

REKTÖRLÜĞE BAĞLI BÖLÜMLER

GÖREV / ÜNVAN
AD SOYAD
NUMARA
AÇIKLAMA
TOPLANTI ODASI
40455
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölüm Başkanı
Yard. Doç. Dr. Sezai SEVİM
41858
Bölüm Başkan Yardımcısı
GÜRHAN KORKMAZ (Mali İşler)
41914
Bölüm Başkan Yardımcısı
Doç.Dr. Mine ERSEVİNÇ (Eğitim-Öğretim)
41036
Personel
Muzaffer DEMİRCİ
40247
Öğrenci İşleri (Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili)
DİLEK KUTLU
40248
Öğrenci İşleri (Güzel Sanatlar, Beden Eğitimi) / Ayniyat
Nurdan ÖZCAN
42820
Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Okutmanları Odası
Dr.Halit EKEN-Okut.Gürhan KORKMAZ
41914
TÜRK DİLİ BÖLÜM BAŞKANI
PROF.DR.Sadettin EĞRİ
41816
Türk Dili Bölüm Başkan Yardımcısı
Gülnaz ÇETİNOĞLU -MERAL GÜLLÜLÜ
40248-41036
Türk Dili Okutmanları Odası
Dr.Sacit AYHAN-Harun BİLHAN-Nurhan ÇOLAK
42920
Türk Dili Okutmanları Odası
H.Mahru SAKARYA-E. ÖZALP-Seher ÖZKÖK
42920
Güzel Sanatlar Bölüm Başkanı
DR.ÖĞR.ÜYESİ Doğan YAVAŞ
41882
TAHAKKUK
ELİF KAPLAN
55328
Güzel Sanatlar Bölüm Başkan Yardımcısı
Ayfer ÖLMEZ
42820
İsmail Naci ZEYREK
42820
BEDEN EĞİTİMİ BÖLÜM BAŞKANI
PROF DR ŞENAY ŞAHİN
42821
ÖGR.GÖR.
TURGAY AKKUŞ-İSMAİL ARSLANHAN
42994
DOÇ.DR.
NURSAL KUMAŞ
55286