ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Telefon Rehberi

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYON BAŞKANLIĞI BÜROSU

GÖREV / ÜNVAN
AD SOYAD
NUMARA
AÇIKLAMA
B.A.P. Koordinatörü
Prof.Dr.MehmetCANSEV
40053
40272
Tıp-İlahiyat SATINALMA
Sevdiye ERİM
40274
Fen-Edebiyat SATINALMA
Zeynep TOKMAK KOÇ
40098
Veteriner-Eğitim-Keles-Sosyal Bil.-AGUAM-TUDAM- M.Pasinli-Güzel San. SATINALMA
Deniz ÖZAY
40454
TAGEM-BEPKA-Avrupa Birliği-İhale İşlemleri
Metin ÖZTÜRK
40258
Tübitak SATINALMA
Dilek AKALİ
40291
Tübitak-Bilim İnsanı - SATINALMA
İbrahim BALMUMCU
42978
Yolluklar Ve Yurtdışı Yayın-Bilim İnsanı Sekreterya
Aylin ÜZEÇ
40279
SEKRETERYA
Emine KARATAŞ
40457
SEKRETERYA
Abideitül Ezher USLU
40456
SEKRETERYA
Elvan YILMAZ
40458
Ziraat-İktisat-TBMYO-İnegöl İşlt-Hukuk-Yenişehir MYO- SATINALMA
Gülnur DEMİREL
40257
Mühendislik-Mimarlık-Karacabey-M.K.Paşa SATINALMA
Kübra KAÇAL
40459
Çay Ocağı
Fatma YILMAZ
40168
Bürsiyer-Personel Tahakkuk ve SGK İşlemleri
İbarahim KAMİLOĞLU
42818