ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Telefon Rehberi

ORHANELİ MESLEK YÜKSEK OKULU

GÖREV / ÜNVAN
AD SOYAD
NUMARA
AÇIKLAMA
294 26 86 - 817 30 14
Faks: 817 30 31
Santral- Müd.Sek.Evrak Kayıt (Büro Pers.)
İLYAS KAYA
62400
Müdür
Prof.Dr.F.Ali ILDIR
62401
MÜDÜR YARDIMCISI
Öğr.Gör.İsmail ÇAKMAK
62424
Personel Bürosu (Bilgisayar İşletmeni)
Ömer GENÇ
62407
TAŞINIR KAYIT(Bilgisayar İşletmeni)
Seyit Ali ÖZKAN
62422
TAŞINIR KAYIT/MEMUR
ABDURRAHMAN KAFKAS
62421
Tahakkuk (Büro Personeli)
Ayşegül TOSUN
62411
Yüksekokul Sekreteri V.
BANU ALAN
62412
Öğrenci İşleri (Büro Personeli)
Sevgi ÖZARPACI
62414
Öğrenci İşleri (Bilgisayar İşletmeni)
Esat YILMAZ
62415
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Prog.
Öğr.Gör.Ayşegül İPEK
62416
4/B / İdari Destek Görevlisi
Ahmet KABACA
62417
Büro Yönetimi ve YönetİCİ Aisitanlığı Prog.
Öğr.Gör.Emel KARADAĞ
62418
Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı
Öğr.Gör.Ercan KOÇOĞLU
62432
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Prog.
Öğr.Gör.Akın ÖLMEZ
62433
Güvenlik
62419
Çay Ocağı/İdari İşler
Emine BAY
62425
KÜTÜPHANE
ALİ KETBOĞA
62428
ÖĞR.GÖR.DİLEK TAŞKIN
62420
TEKNİSYEN
ALİ ZİHNİ
62429
TOPLANTI ODASI
62430
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ İHSAN TOPCU
62431
TEKNİSYEN
Ahmet ÇAYKIN
62435
MÜDÜR SEKRETERLİĞİ
Ayşegül TOSUN
62436
Yazılım : © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Coşkun KAZANCI
coskunkazanci@uludag.edu.tr