ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Telefon Rehberi

ENDOKRİNOLOJİ ve METABOLİZMA HAS.BİLİM DALI

GÖREV / ÜNVAN
AD SOYAD
NUMARA
AÇIKLAMA
B.D.Başkanlığı
Sekreterlik
51140
B.D.Başkanlığı
Rapor Sekreterliği
51143
Poliklinik Kayıt
Poliklinik
51138
Bilgi İşlem
Poliklinik
51145
Öğretim Üyesi
Prof.Dr.Erdinç ERTÜRK
51111
Öğretim Üyesi
Prof.Dr.Canan ERSOY
51113
Öğretim Üyesi
Doç.Dr.Özen ÖZ GÜL
51112
Öğretim Üyesi
Doç.Dr.Soner CANDER
51114
Uzman Doktor Odası 1
51164
Uzman Doktor Odası 2
51163
Uzman Doktor Odası 3
51191
Poliklinik
Endokrin Hemşire Deski
51144
Poliklinik
Poliklinik Desk
51151
Poliklinik
Obezite Poliklinik
51146
Poliklinik
Diyabet Poliklinik
51147
Poliklinik
Poliklinik 1
51148
Poliklinik
Poliklinik 2
51149
Poliklinik
Arşiv
51150
Klinik
Hemşire Deski
51160
Klinik
Hemşire Deski
51161
Klinik
Hemşire Deksi
51166
Klinik
Asistan Odası
51162
Klinik
BIM
51165
Klinik
Diyetisyen
51167
Klinik
Toplantı Odası
51168
Diyabet merkezi
ENDOKRİN KLİNİĞİ
51039
Klinik
Test Odası
51169