ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Telefon Rehberi

DENEY HAYVANLARI YETİŞTİRME VE ARASTIRMA MRK.

GÖREV / ÜNVAN
AD SOYAD
NUMARA
AÇIKLAMA
Mer.Müdür Sek.
Sekreterlik
54425
Merkez Müdürü
Prof. Dr. Mehmet CANSEV
54420
Veteriner Hekim
Faruk KÜÇÜKYILDIZ
54421
Veteriner Hekim
Deniz BAĞDAŞ
54422
Teknisyen
Yakup MUTLU
54423
Teknisyen Odası
54424
Ofis
54426