ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Telefon Rehberi

BİYOFİZİK ANABİLİM DALI

GÖREV / ÜNVAN
AD SOYAD
NUMARA
AÇIKLAMA
Biyofizik/Fizyoloji Sekreterliği
54030
Öğretim Üyesi
DR.ÖĞR.ÜYESİ Engin SAĞDİLEK
54045
Biyofizik Lab.
54047
Yazılım : © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Coşkun KAZANCI
coskunkazanci@uludag.edu.tr