ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Telefon Rehberi

AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI

GÖREV / ÜNVAN
AD SOYAD
NUMARA
AÇIKLAMA
Randevu
54200
Öğretim Üyesi
Prof.Dr.Yeşim UNCU
54212
Öğretim Üyesi
Prof.Dr.Alis ÖZCAKIR
54211
Öğretim Üyesi
Doç.Dr.Züleyha ALPER
54214
Poliklinik
54216
Sigara Bırakma Polikliniği
54218
Toplantı Odası
54215
A.D.Başkanlığı
Anabilim Dalı Sekreterliği
53580
Personel Odası
54219
Yazılım : © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Coşkun KAZANCI
coskunkazanci@uludag.edu.tr