ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Telefon Rehberi

AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI

GÖREV / ÜNVAN
AD SOYAD
NUMARA
AÇIKLAMA
A.D.BAŞKANLIĞI
SEKRETERLİK
54281
Randevu
54200
Öğretim Üyesi
Prof.Dr.Yeşim UNCU
54212
Öğretim Üyesi
Doç.Dr.Züleyha ALPER
54214
Öğretim Üyesi
Prof.Dr.Alis ÖZCAKIR
54211
Poliklinik
54216
Sigara Bırakma Polikliniği
54218
Personel Odası
54219