ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Telefon Rehberi

TIP EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI

GÖREV / ÜNVAN
AD SOYAD
NUMARA
AÇIKLAMA
Anabilim Dalı Sekreterliği
54240
Öğretim Üyesi
öğretim görevlisi odası
54244
Öğretim Üyesi
Doç.Dr.Züleyha ALPER
54241
Dinlenme Odası
54245
Bilişim Uzmanı
54246
Çok Amaçlı Çalışma Odası 1
54248
Çok Amaçlı Çalışma Odası 2
54247
Mikroskop Odası
54249

İYİ HEKİM UYGULAMALAR VE SİMÜLASYON MERKEZİ

GÖREV / ÜNVAN
AD SOYAD
NUMARA
AÇIKLAMA
SİMÜLASYON SEKRETERLİĞİ
SEKRETERLİK
54250
Poliklinik 1
54221
Poliklinik 2
54222
Poliklinik 3
54223
Poliklinik 4
54224
Poliklinik 5
54225
Poliklinik 6
54226
MAKYAJ-MULAJ ODASI
54227
KONTROL ODASI
54228
ACİL
54252
ULTRASON
54253
DEĞERLENDİRME ODASI
54254
Yazılım : © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Coşkun KAZANCI
coskunkazanci@uludag.edu.tr