ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Telefon Rehberi

GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI

GÖREV / ÜNVAN
AD SOYAD
NUMARA
AÇIKLAMA
A.D.Başkanlığı
Sekreterlik
52341
Poliklinik Kayıt
52340
Öğretim Üyesi
Prof. Dr.Cengiz GEBİTEKİN
52201
Öğretim Üyesi
Prof.Dr.A.Sami BAYRAM
52211
Öğretim Üyesi
Doç.Dr.Hüseyin MELEK
52321
Poliklinik
Poliklinik
52242
Klinik
A.D.Başhemşire
52261
Klinik
Hemşire Deski
52260-63
Klinik
Hemşire Deski
52264
Klinik
Asistan Odası
52262
Klinik
BIM
52265
Ameliyathane
Ameliyathane
50682
YOĞUN BAKIM
52396 - 52397