ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Telefon Rehberi

GASTROENTEROLOJİ BİLİM DALI

GÖREV / ÜNVAN
AD SOYAD
NUMARA
AÇIKLAMA
B.D.Başkanlığı
Sekreterlik
51041
B.D.Başkanlığı
Sekreterlik
51042
Poliklinik Kayıt
51050
Öğretim Üyesi
Prof.Dr.Selim GİRAYNAK
51012
Öğretim Üyesi
Prof.Dr.Macit GÜLTEN
51001
Öğretim Üyesi
Prof.Dr.Enver DOLAR
51011
Öğretim Üyesi
Prof.Dr.Selim GÜREL
51016
Öğretim Üyesi
Prof.Dr.Murat KIYICI
51014
Uzman Doktor
51021
Poliklinik
BIM
51045
Poliklinik
Endoskopi
51046
Poliklinik
Muayene Odası
51051
Poliklinik
Muayene Odası
51052
Poliklinik
Mutfak
51058
Klinik
A.D.Başhemşiresi
51061
Klinik
Hemşire Deski
51060
Klinik
Hemşire Deski
51063-64
Klinik
Uzman Dr.Odası
51059
Klinik
Asistan Odası
51062
Klinik
BIM
51065
Klinik
ERCP
51067
Klinik
Endoskopi
51069