ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Telefon Rehberi

İMMÜNOLOJI ANABİLİM DALI

GÖREV / ÜNVAN
AD SOYAD
NUMARA
AÇIKLAMA
İmmünoloji/Mikrobiyoloji
54130
İmmünoloj Lab.
54144
Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Barbaros ORAL
54114
Öğretim Üyesi
Prof.Dr.Ferah BUDAK
54134
ÖĞRETİM ÜYESİ
Dr.Digdem Yoyen Ermis
54118