ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Telefon Rehberi

TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI

GÖREV / ÜNVAN
AD SOYAD
NUMARA
AÇIKLAMA
B.D.Sekreterliği
Sekreterlik
51341
Polinik Kayıt
51300
Poliklinik
Bilgi İşlem
51345
Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Türkkan EVRENSEL
51311
Öğretim Üyesi
Prof.Dr.Erdem ÇUBUKÇU
51322
ÖĞRETİM ÜYESİ
DOÇ.DR.ADEM DELİGÖNÜL
51323
dr.Öğretim Üyesi
Dr. ahmet bilgehan şahin
51321
Poliklinik
Poliklinik 1
51351
Poliklinik
Poliklinik 2
51352
Poliklinik
Poliklinik 3
51347
Poliklinik
Kemoterapi
51346
Poliklinik
klinik araştırma birimi
51350
Poliklinik
Laboratuvar
51348
Poliklinik
Toplantı Salonu
51358
Klinik
B.D.Başhemşiresi
51361
Klinik
Hemşire Deski
51360-66
Klinik
Hemşire Deski
51367
Klinik
Asistan Odası
51362
Klinik
Bilgi İşlem
51365
Klinik
Toplantı Salonu
51364
Klinik
Tedavi Odası
51368
Klinik
Ofis
51369