ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Telefon Rehberi

TIBBİ GENETİK ANABİLİM DALI

GÖREV / ÜNVAN
AD SOYAD
NUMARA
AÇIKLAMA
A.D.Sekreterliği
Sekreterlik
54398
ÖĞRETİM ÜYESİ
DOÇ.DR.Şehime G. TEMEL
54370
Öğretim Üyesi
Yrd.Doç.Dr Şebnem SAĞ
54374
Hasta Kabul
54390
Fısh Laboratuvarı
54391
Sitogenetik Laboratuvarı
54392
Mikroskop Odası
54350
Moleküler PCR
54395
Sekans Laboratuvarı
54394
Moleküler Görüntüleme
54373
Yazılım : © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Coşkun KAZANCI