ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Telefon Rehberi

TIBBİ GENETİK ANABİLİM DALI

GÖREV / ÜNVAN
AD SOYAD
NUMARA
AÇIKLAMA
A.D.Sekreterliği
Sekreterlik
54398
ÖĞRETİM ÜYESİ
prof.DR. Şehime G. TEMEL
54370
Öğretim Üyesi
Doç.Dr Şebnem SAĞ
54374
Poliklinik 1
54390
Fısh Laboratuvarı
54391
Sitogenetik Laboratuvarı
54392
Mikroskop Odası
54350
Moleküler PCR
54395
Sekans Laboratuvarı
54394
Moleküler Görüntüleme
54373