ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Telefon Rehberi

TIBBİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI

GÖREV / ÜNVAN
AD SOYAD
NUMARA
AÇIKLAMA
A.D.Sekreterliği
Anabilim Dalı Sekreterliği
54160
Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Ünal EGELİ
54151
Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Berrin TUNCA
54161
Öğretim Üyesi
PROF.Dr.Gülşah ÇEÇENER
54162
ÖĞRETİM ÜYESİ
Dr. Ezgi Eryılmaz
54163
Moleküler Genetiği Laboratuvarı
54165
TOKSİKOLOJİ
54164
Kanser Gen.Lab.
54166
Doku ve Kök Hücre Kültürü Lab.
54167
Mutfak
54169