ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Telefon Rehberi

SPOR HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI

GÖREV / ÜNVAN
AD SOYAD
NUMARA
AÇIKLAMA
A.D.Sekreterliği
Sekreter
53500
Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Hakan GÜR
53501
Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Bedrettin AKOVA
53512
Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Ufuk ŞEKİR
53513
Beden Eğt. Uzm
Faruk ATEŞ
53543
Seminer Odası
53539
Asistan Odası
53521
Asistan Odası
53546
Poliklinik 1
53541
Poliklinik 2
53542
Fizyoterapi
53544
Egzersiz Salonu
53547
Mutfak
53548