ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Telefon Rehberi

RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİMDALI

GÖREV / ÜNVAN
AD SOYAD
NUMARA
AÇIKLAMA
A.D.Sekreterliği
Sekreterlik
51840
RAPOR SEKRETERLİĞİ
Sekreterlik
51839
POLİKLİNİK
BİLGİ İŞLEM
51845
Öğretim Üyesi
Prof.Dr.Selçuk KIRLI
51801
Öğretim Üyesi
Prof.Dr.Cengiz AKKAYA
51821
Öğretim Üyesi
Prof.Dr.Aslı SARANDOL
51818
Öğretim Üyesi
51813
Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Saygın EKER
51822
Psıkoz Polikliniği
51841
Demans Geriatri Polikliniği
51842
Poliklinik 1
51843
Poliklinik 2
51844
Poliklinik Dosya Kayıt
51837
Poliklinik Arşiv Odası
51856
Konsültasyon (KLP)
51846
Psikolog Odası
51847
Klinik
Hemşire Deski
51860-68
Klinik
Başhemşire Odası
51861
Klinik
Asistan Odası
51862-63
Klinik
BIM
51864-65
Klinik
Psikolog Odası
51866-67
Klinik
Kutuphane
51870
Klinik Psikolog
Meltem Gülaç Siper
51871
Klinik Psikolog
Mine ALTINSOY TUNÇ
51872