ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Telefon Rehberi

RADYOLOJİ ANABİLİM DALI

GÖREV / ÜNVAN
AD SOYAD
NUMARA
AÇIKLAMA
A.D.Sekreterliği
Anabilim Dalı Sekreterliği
53341
Sekreterlik
53340
Anjıo Sekreterlik
53370
Rapor Yazım 2
53386
Ultrason Kayıt
53349
Mamografi Randevu
53310
Röntgen Kayıt / Sonuç Alma
53300
Öğretim Üyesi
53301
ÖĞRETİM ÜYESİ
PROF.DR.GÜRSEL SAVCI
53312
Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Zeynep YAZICI
53311
Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Bahattin HAKYEMEZ
53321
Öğretim Üyesi
Doç.Dr.Gökhan GÖKALP
53322
ÖĞRETİM ÜYESİ
DOÇ. DR. Ömer Fatih NAS
53325
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
Dr. Mehmet Fatih İNECİKLİ
53316
Röntgen (Mobil)
Muharrem AYDIN
53330
Başteknisyen
53332-33
Ultrason / Doktor
53381
Mobil
Nöbetçi Doktor
53320
MOBİL
Nöbetçi Doktor
53319
Toplantı Odası
53339
Bilgi işlem
53345
DEXSA (Kemik Ölçümü)
53350
Flouroskopi
53351
Seminer Salonu
53352
Mamografi Rapor Odası
53357
Röntgen Koridor
53347
Röntgen Klinik
53346
Radyolojı Rap. Sek.
53378
Röntgen 2
53389
Röntgen 3
53390
BT 3 Randevu Sekreterlik
53360
BT 3 Doktor Odası
53358
BT 3 Teknisyen Odası
53359
BT 2
53361
MR 2
53362
BT - MR TEKNİSYEN ODASI
53365
Rapor Okuma Odası Lokomotor
53366
Rapor Okuma Odası Toraks
53367
Rapor Okuma Odası Nöroradyoloji
53368
Rapor Okuma Odası Abdomen
53369
Radyoloji Pediatri
53397
MR 1 Poliklinik Kayıt
53355
MR 1 Teknisyen Odası
53353
MR 1 Doktor Odası
53354

GİRİŞİMSEL RADYOLOJI

GÖREV / ÜNVAN
AD SOYAD
NUMARA
AÇIKLAMA
Sekreterlik
53370
Anestezi Doktor Odası
53371
Radyolojı Anjıo Depo
53372
Rapor 1
53373
Girişimsel Tedavi Odası
53374
Hasta Gözlem Odası
53375
Ultrason
53376
Rapor Yazım Odası
53378
Nöbetçi Doktor Odası
53379