ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Telefon Rehberi

RADYASYON ONKOLOJİSİ ANABİLİM DALI

GÖREV / ÜNVAN
AD SOYAD
NUMARA
AÇIKLAMA
A.D.Sekreterliği
Anabilim Dalı Sekreterliği
53441
Epikriz Sekreterliği
53429
Öğretim Üyesi
Doç.Dr.Sibel ÇETİNTAŞ
53401
Öğretim Üyesi
Doç.Dr.Süreyya SARIHAN
53411
Öğretim Üyesi
Doç.Dr.Meral KURT
53421
Öğretim Üyesi
Doç.Dr. Candan D.ABAKAY
53422
CT Sım Odası
53402
Bilgi İşlem
53428-45
Muayene 1
53431
Muayene 2
53432
Muayene 3
53433
Muayene 4
53434
LİNAK-MD 2
53435
LİNAK-ARTİSTE
53436
Elekta Cihazı
53427
Dinlenme Odası
53437
Brakiterapi Odası
53438
Kemoterapi Odası
53439
Hemsire Deski
53442
Araştırma Görevlisi Odası
53443
Fizik Planlama
53444
Kalıp Odası
53446
Fizik Planlama Konturlama Odası
53447
Seminer Odası
53448
Faks
53449