ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Telefon Rehberi

TIBBİ PATOLOJİ ANABİLİM DALI

GÖREV / ÜNVAN
AD SOYAD
NUMARA
AÇIKLAMA
A.D.Sekreterliği
Sekreterlik
53680
Öğretim Üyesi
Prof.Dr.Sahsine TOLUNAY
53662
Öğretim Üyesi
PROF.Dr. Ülviye YALÇINKAYA
53667
Öğretim Üyesi
PROF.Dr.Elif ÜLKER AKYILDIZ
53668
Öğretim Üyesi
Doç.Dr.Hülya Ö. NAZLIOĞLU
53665
Öğretim Üyesi
PROF.DR.Ş. BALABAN ADIM
53666
Öğretim Üyesi
Doç.Dr.Özlem SARAYDAROĞLU
53671
Öğretim Üyesi
Doç.Dr.Berna AYTAÇ
53670
Öğretim Üyesi
DOÇ. DR. Nesrin UĞRAŞ
53663
ÖĞRETİM ÜYESİ
DOÇ. Dr. Fatma ÖZ ATALAY
53672
----
Asistan Odası
53689
Arşiv
53695
Sonuç Alma-Kayıt Kabul
53690
Araştırma Laboratuvarı
53686
Sitoloji Lab.
53694
Makroskopi Laboratuvarı
53636
İmmünohistokimya-Enzim Lab.
53674
RUTİN DOKU TAKİP LAB.
53678
Frozen
53180
Frozen Uzman Odası
53675
Mikroskopi
53677
Histokimya
53687
Uzman Odası
53693
Öğretim Üyesi Odası
53673