ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Telefon Rehberi

NÜKLEER TIP ANABİLİM DALI

GÖREV / ÜNVAN
AD SOYAD
NUMARA
AÇIKLAMA
A.D.Sekreterliği
Anabilim Dalı Sekreterliği
53450
Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Eray ALPER
53461
Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Feyzi TAMGAÇ
53451
Asistan Odası
53482
Uptake
53483
Entegre
53484
Bilgi İşlem / Kayıt
53485
Gama
53486 / 53487
Ofis
53488
Enjeksiyon Odasi
53489

PET-BT

GÖREV / ÜNVAN
AD SOYAD
NUMARA
AÇIKLAMA
PET/BT Sekreterliği
53490
PET/BT Öğretim Üyesi Odası
53491
PET/BT Doktor Odası
53492
PET/BT Kontrol
53494
PET/BT Rapor
53493