ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Telefon Rehberi

REKTÖR DANIŞMANLARI

GÖREV / ÜNVAN
AD SOYAD
NUMARA
AÇIKLAMA
DANIŞMAN SEKRETERYASI
G.SİMEN
294 00 71
DANIŞMAN SEKRETERYASI
P.BAĞIRÖZ
294 00 52
DANIŞMANLAR KATI FAKS
294 00 78
REKTÖR BAŞ DANIŞMANI
DR.ÖĞR.ÜYESİ Fikri PALA
294 00 71
REKTÖR DANIŞMANI
Osman TÜYSÜZ
294 00 71
MEYOK KOORDİNATÖRÜ
Prof.Dr.Mustafa TAYAR
294 00 71
UKAM
Prof.Dr.HANDAN ASUDE BAŞAL
294 00 52
ULUÇAM V.
294 00 71
KETAM
294 00 52
USİGEM
294 00 71
ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Prof Dr. Ömer KAYNAKLI - Doç Dr.Fatih KARPAT
294 00 52
Fahrettin ÇALIŞKAN
294 00 88
EMİNE KURT
294 00 56
Yazılım : © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Coşkun KAZANCI
coskunkazanci@uludag.edu.tr