ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Telefon Rehberi

MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI

GÖREV / ÜNVAN
AD SOYAD
NUMARA
AÇIKLAMA
A.D.Sekreterliği
Sekreterlik
54130
Öğretim Üyesi
Prof.Dr.Beyza ENER
54113
Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Cüneyt ÖZAKIN
54115
Öğretim Üyesi
Doç.Dr.Melda PAYASLIOĞLU
54116
Öğretim Üyesi
Doç.Dr.Oktay ALVER
50322
Öğretim Üyesi
Doç.Dr.Harun AĞCA
54117
ÖĞRETİM ÜYESİ
DOÇ. Dr. Sevim AKÇAĞLAR
54121
ÖĞRETİM ÜYESİ
DOÇ. DR. ülkü tüzemen
54120
Merkez Mikrobiyoloji Lab.Baş.
54103
Bakteriyolojı BIM
54135
Materyal Kabul Odası
50347
Mobil
Hastane Enfeksiyon Kontrol Komitesi
54137
Mobil
Hastane Enfeksiyon Kontrol Komitesi
54138
Sterilizasyon
54140
Molekuler
54141
Mikoloji
54142
Bakteriyoloji
54143
İmmünoloji
54144
Elisa
54145
Seroloji
54146
PCR
54147
Parazitolojı
54139
Fax
Tularemi Referans Merkezi
54149
Asistan Odası
54124
Asistan Odası
54122
Mutfak
54169