ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Telefon Rehberi

KALP DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI

GÖREV / ÜNVAN
AD SOYAD
NUMARA
AÇIKLAMA
A.D.Sekreterliği
Anabailim Dalı/Rapor Sekreterliği
52341
A.D.Sekreterliği
Poliklinik Kayıt
52340
Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Işık ŞENKAYA
52313
Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Murat BİÇER
52322
Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Mustafa TOK
52320
FAX
Prof. Dr. Mustafa TOK
52319
ÖĞRETİM ÜYESİ
doç.dr.erman pektok
52318
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
Dr.İrem İRİS KAN
52323
ÖĞRETİM ÜYESİ
DOÇ.DR.ATIF YOLGÖSTEREN
52326
Poliklinik 1
52342
Poliklinik 2
52343
Toplantı Salonu
52324
Bilgi İşlem
52345
Arsiv
52349
Klinik
A.D.Başhemşire
52358
Klinik
Hemşire Deski
52361
Klinik
Hemşire Deski
52367
Klinik
Hemşire Deski
52368
Klinik
Doktor Odası
52362
Klinik
Doktor Odası
52365
Klinik
Asistan Odası
52363-64
Klinik
Pansuman Odası
52369
Klinik
Mutfak
52370
Yoğun Bakım Asistan Odası
52395
Yoğun Bakım
52396
Yoğun Bakım
52397
Yoğun Bakım
52398
mobil
Ameliyathane
50681