ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Telefon Rehberi

HEMATOLOJİ BİLİM DALI

GÖREV / ÜNVAN
AD SOYAD
NUMARA
AÇIKLAMA
B.D.Sekreterliği
Anabilim Dalı / Rapor Sekreterliği
51141
Poliklinik Kayıt
51238
Öğretim Üyesi
Prof.Dr.Fahir ÖZKALEMKAŞ
51212
Öğretim Üyesi
PROF.Dr.Vildan ÖZKOCAMAN
51213
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
DR.TUBA ERSAL
51211
POLİKLİNİK
uzman doktor
51248
Poliklinik
Poliklinik 1
51241
Poliklinik
Poliklinik 2
51242
Poliklinik
Poliklinik 5
51246
Poliklinik
MUAYENE ODASI
51243
Poliklinik
Laboratuvar
51246-47
Poliklinik
BIM
51145
Poliklinik
Faks
51249
Klinik
A.D.Başhemşiresi
51263
Klinik
Hemşire Deski
51260-61
Klinik
Uzman Dr.Odası
51264
Klinik
Asistan Odası
51262
Klinik
Doktor Odası
51268
Klinik
Bilgi İşlem
51265
Klinik
Aferez
51266
Mobil
Terapatik Aferez
51256
Klinik
Kemoterapi
51267

KEMİK İLİĞİ ÜNİTESİ

GÖREV / ÜNVAN
AD SOYAD
NUMARA
AÇIKLAMA
KİT POLİKLİNİK 6
Poliklinik
51250
Hemşire Deski
Klinik
51220
PERSONEL ODASI
Klinik
51230
MUTFAK
Klinik
51229