ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Telefon Rehberi

DEKANLIK

GÖREV / ÜNVAN
AD SOYAD
NUMARA
AÇIKLAMA
Dekan Sekreterliği
50015
Dekanlık Fax
50019
Dekan Yard.Etik Kurul Sek.
50020
Dekan Yardımcısı Fax
50029
Fakülte Sekreteri
SUAT APAYDIN
50030

DEKANLIK AYNİYAT

GÖREV / ÜNVAN
AD SOYAD
NUMARA
AÇIKLAMA
Dekanlık Ayniyat Bürosu
50035
Fotokopi Odası
50097

TIP FAKÜLTESİ KALİTE YÖNETİM BİRİMİ

GÖREV / ÜNVAN
AD SOYAD
NUMARA
AÇIKLAMA
Kalite Yönetim Birimi
50039
Kalite Yönetim Birimi
50041

DEKANLIK MAAŞ BÜROSU

GÖREV / ÜNVAN
AD SOYAD
NUMARA
AÇIKLAMA
Maaş Büro
Maaş Büro
50052
Maaş Büro
Maaş Büro
50059
Maaş Büro
Maaş Büro
50053
Maaş Büro
Maaş Büro
50054

DEKANLIK PERSONEL BÜROSU

GÖREV / ÜNVAN
AD SOYAD
NUMARA
AÇIKLAMA
Birim Sorumlusu
Birim Sorumlusu
50061
Personel Büro
Personel Büro
50062
Personel Büro
Personel Büro
50063
Personel Büro
Personel Büro
50051

DEKANLIK YAZI İŞLERİ 

GÖREV / ÜNVAN
AD SOYAD
NUMARA
AÇIKLAMA
Yazı İşleri
Birsen DEDE YEŞİLIRMAK (Bilgisayar İşletmeni )
50071
Evrak Kayıt Büro
Füsun PİŞİRGEN ERTAN (Sözleşmeli Memur )
50072

ÖĞRENCİ İŞLERİ

GÖREV / ÜNVAN
AD SOYAD
NUMARA
AÇIKLAMA
Şef
Öğrenci İşleri Birim Sor.
50081
Öğrenci işleri
Ece HOCAOĞLU
50085
Öğrenci işleri
Ayşe ÜZÜ
50084
1.sınıf
Tıp Fak.Öğrenci İşleri 
43521
2.sınıf
Tıp Fak.Öğrenci İşleri 
43526
3.sınıf
Tıp Fak.Öğrenci İşleri
43525
4.sınıf
Tıp Fak.Öğrenci İşleri
43528
5.sınıf
Tıp Fak.Öğrenci İşleri
43514
6.sınıf
Tıp Fak.Öğrenci İşleri
43515

DÖNER SERMAYE SAYMANLIĞI

GÖREV / ÜNVAN
AD SOYAD
NUMARA
AÇIKLAMA
Sekreterlik
53980
DS Saymanlık Müdürü
53979
DS Saymanlık Mdr.Yrd.
53982
Saymanlık Bilgisayar Odası
53998
FAX
54173
Vezne
53995
Muhasebe
53986-87-88-89 / 53990-91-92
Çay Odası
53999
Yazılım : © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Coşkun KAZANCI