ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Telefon Rehberi

 

altindal@uludag.edu.tr

29 40321

 

TIP SANTRAL

295 00 00

 

REKTÖRLÜK SANTRAL

294 00 02

 

ÖSYM BÜROSU

442 86 66